Chodba uranového dolu Rožná I.

Fotogrammetrický modelRozměry přibližně 3,5 x 7 x 2 metry

3D model zobrazuje část západní chodby Z3-XX nacházející se na 20. patře uranového dolu Rožná zhruba 1000 m pod povrchem. Tento ilustrativní model je součástí široké kolekce, téměř 200 obdobných modelů, které vznikly mezi lety 2018 a 2019 v rámci projektu "Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná", který byl financován Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Tyto modely sloužily k vyhodnocení stavu a četnosti křehkého porušení horninového masivu napříč dostupnými prostory dolu mezi 12. a 24. patrem dolu (600 - 1200 m pod povrchem).

statický obrázek