Břeh Nechranické přehrady

Fotogrammetrický modelRozměry přibližně 100 x 15 x 15 metrů

Fotogrammetrický model části severního břehu Nechranické přehrady tvořený nezpevněnými pískovci s polohami jílů, kaustobiolitů a vulkanickým, či vulkanoklastickým materiálem. Model zachycuje poklesovou zlomovou strukutru oddělující část tvořenou pískovci (levá část modelu) a pískovci s vložkami jílů a kaustobiolitů (pravá část modelu), včetně recentního sesuvu. Snímkování území probíhalo v létě roku 2018, kdy během suchého období významě klesla hladina přehrady a zpřístupnila se tato část břehu. V rámci studia oblasti byl proveden ERT profil přetínající zlomovou strukturu umožňující zjistit její sklon, byly dokumentovány recentní sesuvy a byl vytvořen fotogrammetrický 3D model za využití bezpilotního leteckého prostředku (UAV) s přesně naplánovanými 7 trasami letu kopírujícími linii břehu. Model a výše zmíněná měření byla publikována na 5. Evropském mítinku ke 3D geologickému modelování v Bernu.

statický obrázek