Fotogrammetrický model povodí potoka Jizerka v obci Jizerka

Fotogrammetrický modelPlocha 6780 m2 Průměrná nadm. výška 860 m n. m.

3D model zachycuje oblast výzkumu historické a současné nelegální těžby safírů v povodí potoka Jizerky, nad soutokem se Safírovým potokem. Oblast je známým nalezištěm drahokamů (safírů a iserínů), které se nacházejí v písčitých sedimentech v povodí potoka Jizerka. Naleziště bylo v minulosti několikrát individuálně i systematicky těženo. V současné době je oblast zahrnuta do CHKO Jizerské hory a jakákoliv těžba je přísně zakázána. 3D model pořízený z dat UAV umožnil identifikovat historické těžby pomocí detailního průzkumu digitálního modelu povrchu, včetně odhadu počtu vytěžených kamenů.

statický obrázek